Метанстанции

Стимекс ООД, гр. Хасково е специализирана в проектиране, изгрждане и поддръжка на технологично оборудване за метанстанции.

Битово газоснабдяване

Стимекс ООД произвежда резервоари за отопление на пропан-бутан, с обем от 1,89 м3 до 10 м3.

Промишлено газоснабдяване

Стимекс ООД е една от водещите компании в сферата на газификацията с природен газ и газ пропан-бутан. Специализирани сме в промишленото газоснабдяване.

Всички права запазени. (с) 2015 Стимекс ООД