Пречиствателни станции

Проектиране, доставка, монтаж, пуск и сервиз на Пречиствателни станции за отпадни и питейни води (ПСОВ и ПСПВ).

Котли на биомаса

Проектиране, изработка, доставка и монтаж на технологично оборудване за Парокотелни инсталации, работещи на биомаса.

Пластификация на кутии за акумулатори

През 2015 година фирма Стимекс ООД, гр. Хасково откри своята нова производствено-административна база в град Хасково с адрес ул. Пловдивска №2.

Цистерни за хранителната индустрия

През 2015 година фирма Стимекс ООД, гр. Хасково откри своята нова производствено-административна база в град Хасково с адрес ул. Пловдивска №2.

Инсталации за боза

През 2015 година фирма Стимекс ООД, гр. Хасково откри своята нова производствено-административна база в град Хасково с адрес ул. Пловдивска №2.

Автоклави

През 2015 година фирма Стимекс ООД, гр. Хасково откри своята нова производствено-административна база в град Хасково с адрес ул. Пловдивска №2.

Стерилизация

През 2015 година фирма Стимекс ООД, гр. Хасково откри своята нова производствено-административна база в град Хасково с адрес ул. Пловдивска №2.

Всички права запазени. (с) 2015 Стимекс ООД