Сертификати

 

↳ Сертификат БДС EN ISO 9001:2015

↳ Сертификат BS OHSAS 18001:2007

↳ Сертификат БДС EN ISO 14001:2005

↳ Сертификат DIN EN ISO 3834-2 (Eng.)

↳ Удостоверение X001 от ДАМТН

↳ Удостоверение X068 от ДАМТН

↳ Удостоверение за Категория №1 от КСБ

↳ Удостоверение за Категория №3 от КСБ

↳ Удостоверение за Категория №5 от КСБ

 

Брошури

 

↳ Газстанции с резервоари за подземен монтаж

↳ Дъна

↳ Метални конструкции за козирки и сгради на бензиностанции

↳ Модулни системи за съхранение и продажба на Адблу

↳ Модулни газстанции с резервоар за надземен монтаж

↳ Модулни станции за съхранение на светло гориво

↳ Модулни станции за съхранение на светло гориво - контейнерен тип

↳ Рекламно-информационни елементи

↳ Стоманени надземни двустенни резервоари за светло гориво - по Наредба EN12285-1

↳ Стоманени подземни двустенни резервоари за светло гориво - по Наредба EN12285-1

↳ Стоманени хоризонтални резервоари за LPG

↳ Стоманени вертикални резервоари за LPG

 

 

Презентации

 

↳ Презентация Стимекс ООД

Всички права запазени. (с) 2015 Стимекс ООД